Pagina's

maandag 5 september 2016

Pedagogische stromingen in de kinderopvang: Dalton

Als je op zoek gaat naar kinderopvang voor je kindje, merk je dat er heel veel verschillende soorten kinderopvang zijn, met allemaal hun eigen sfeer, idee├źn en opvoedingsmethodes. Sommige organisaties zijn ge├»nspireerd op een bepaalde pedagogische stroming of persoon en werken vanuit de daarbij behorende uitgangspunten. Natuurlijk wil je een opvang kiezen die het beste bij je manier van opvoeden past en daarom is het handig iets van de meest voorkomende pedagogische stromingen in kinderopvang (en onderwijs) te weten.

Stromingen in de kinderopvang
In dit blog zal ik de volgende stromingen kort beschrijven:
 • Montessori
 • Steiner Antroposofie
 • Dalton
 • Freinet
 • Pikler
 • Reggio Emilia
 • Solter
Dalton
De grondlegster van het daltonplan is Helen Parkhurst (1887-1973).
Een kinderdagverblijf die volgens de Daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.  Binnen daltononderwijs zijn de volgende 3 uitgangspunten van belang:

Vrijheid
Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom wordt er gesproken e van vrijheid in gebondenheid. Er wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in het kind en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van een mens. Het kind leert met die vrijheid om te gaan.
Ieder kind is vrij te kiezen welke activiteit hij wil ondernemen en in welke volgorde, hij kiest zelf zijn hulpbronnen, werkt samen met anderen of individueel en deelt tijdens de spelmomenten zelf zijn tijd in.


Zelfstandigheid
Het beginsel van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat gezonde kinderen actief en ontdekkend bezig willen zijn. 
Samenwerken
Kinderen leren kinderen met elkaar, van elkaar en aan elkaar. Hierbij kan je denken aan: samen lopen in de rij, elkaar helpen bij het aantrekken van de jas, samen een spelletje doen, maatjeswerk,etc.
Samenwerken is een vaardigheid die je moet leren. Doordat kinderen samen met pedagogisch medewerkers en andere kinderen activiteiten ondernemen, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen en ze ontwikkelen sociale vaardigheden.
Naast de drie uitgangspunten zijn de volgende kenmerken terug te vinden in een daltonkinderdagverblijf.
 • Medewerkers leren van elkaar en van de kinderen
 • Dagkleuren (elke dag heeft een andere kleur)
 • Kiesbord (activiteiten waaruit kan worden gekozen)
 • De kinderen kiezen een maatje. Ze helpen elkaar, ondernemen en ontdekken samen nieuwe dingen
 • Verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden kunnen elkaar helpen en leren van elkaar)
Bron en meer informatie: 
************************************************

Geen opmerkingen:

Een reactie posten