Pagina's

maandag 5 september 2016

Pedagogische stromingen in de kinderopvang: Dalton

Als je op zoek gaat naar kinderopvang voor je kindje, merk je dat er heel veel verschillende soorten kinderopvang zijn, met allemaal hun eigen sfeer, ideeën en opvoedingsmethodes. Sommige organisaties zijn geïnspireerd op een bepaalde pedagogische stroming of persoon en werken vanuit de daarbij behorende uitgangspunten. Natuurlijk wil je een opvang kiezen die het beste bij je manier van opvoeden past en daarom is het handig iets van de meest voorkomende pedagogische stromingen in kinderopvang (en onderwijs) te weten.

Stromingen in de kinderopvang
In dit blog zal ik de volgende stromingen kort beschrijven:
 • Montessori
 • Steiner Antroposofie
 • Dalton
 • Freinet
 • Pikler
 • Reggio Emilia
 • Solter
Dalton
De grondlegster van het daltonplan is Helen Parkhurst (1887-1973).
Een kinderdagverblijf die volgens de Daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.  Binnen daltononderwijs zijn de volgende 3 uitgangspunten van belang:

Vrijheid
Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom wordt er gesproken e van vrijheid in gebondenheid. Er wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in het kind en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van een mens. Het kind leert met die vrijheid om te gaan.
Ieder kind is vrij te kiezen welke activiteit hij wil ondernemen en in welke volgorde, hij kiest zelf zijn hulpbronnen, werkt samen met anderen of individueel en deelt tijdens de spelmomenten zelf zijn tijd in.


Zelfstandigheid
Het beginsel van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat gezonde kinderen actief en ontdekkend bezig willen zijn. 
Samenwerken
Kinderen leren kinderen met elkaar, van elkaar en aan elkaar. Hierbij kan je denken aan: samen lopen in de rij, elkaar helpen bij het aantrekken van de jas, samen een spelletje doen, maatjeswerk,etc.
Samenwerken is een vaardigheid die je moet leren. Doordat kinderen samen met pedagogisch medewerkers en andere kinderen activiteiten ondernemen, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming. De kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen en ze ontwikkelen sociale vaardigheden.
Naast de drie uitgangspunten zijn de volgende kenmerken terug te vinden in een daltonkinderdagverblijf.
 • Medewerkers leren van elkaar en van de kinderen
 • Dagkleuren (elke dag heeft een andere kleur)
 • Kiesbord (activiteiten waaruit kan worden gekozen)
 • De kinderen kiezen een maatje. Ze helpen elkaar, ondernemen en ontdekken samen nieuwe dingen
 • Verticale groepen (kinderen van verschillende leeftijden kunnen elkaar helpen en leren van elkaar)
Bron en meer informatie: 
************************************************

Pedagogische stromingen in de kinderopvang: Montessori

Als je op zoek gaat naar kinderopvang voor je kindje, merk je dat er heel veel verschillende soorten kinderopvang zijn, met allemaal hun eigen sfeer, ideeën en opvoedingsmethodes. Sommige organisaties zijn geïnspireerd op een bepaalde pedagogische stroming of persoon en werken vanuit de daarbij behorende uitgangspunten. Natuurlijk wil je een opvang kiezen die het beste bij je manier van opvoeden past en daarom is het handig iets van de meest voorkomende pedagogische stromingen in kinderopvang (en onderwijs) te weten.


stromingen in de kinderopvang

In dit blog zal ik de volgende stromingen kort beschrijven:
 • Montessori
 • Steiner Antroposofie
 • Dalton
 • Freinet
 • Pikler
 • Reggio Emilia
 • Solter

Montessori
De Montessori methode is een methode waar relatief veel scholen en kinderopvang organisaties mee werken. De methode werd ontwikkeld door Maria Montessori (1870 - 1952).
De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak: 'Help mij het zelf te doen'; alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen, door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Over de ruimte
De ruimte moet zo ingericht zijn, dat kinderen zelf alles kunnen vinden, zodat ze zo onafhankelijk mogelijk van de volwassen kunnen zijn. De ruimte is ingericht met mooie, aantrekkelijke materialen, die uitnodigen om mee te spelen en van te leren. Niet te veel speelgoed, daardoor leren kinderen op hun beurt te wachten en alles wordt op kindhoogte gepresenteerd. Er moet voldoende ruimte zijn om ook binnen te kunnen bewegen

Omgang met de kinderen.
De begeleidsters moeten weten op welk moment een kind ergens gevoelig voor is, om op dat moment het juiste speelgoed of materiaal aan te bieden. Kinderen hebben taken, zoals samen de huishoudelijke werkjes doen en ze moeten goed voor hun omgeving zorgen en van elkaar leren.

Bron en meer informatie:

************************************************

zaterdag 2 juli 2016

Moments4Kids

Veel kinderopvang organisaties willen iets extra's meegeven aan de kinderen en maken daarbij gebruik van de diensten van Moments4Kids
Deze organisatie verzorgt professionele, creatieve en mooie momenten voor kinderen in de kinderopvang. Van yoga, muziek en dansen tot drama en creativiteit. Deze mooie momenten worden verzorgd op de kinderopvang. 


De docenten
Het team van docenten bij Moments4Kids bestaat uit artiesten, kunstenaars, muzikanten, pedagogen en experts.
 Ze zijn geselecteerd op de kwaliteit die ze kunnen leveren. Op hun betrouwbaarheid, vakmanschap en originaliteit, maar ook op hun vermogen om vanuit vertrouwen verbinding te maken met de kinderen. De lessen van Moments4Kids zijn buiten de lijntjes en worden daardoor als inspirerend en fantasierijk ervaren.PeuterPlus
Het voorschoolse, educatieve programma dat Moments4kids heeft ontwikkeld, komt peuters tegemoet in hun groeiende interesses, hun leergierigheid en drang naar zelfstandigheid. Bij deze PeuterPlus lessen leren de kinderen spelenderwijs, waarbij de nadruk niet ligt op goed en fout, maar juist op leren door te ervaren. De PeuterPlus docenten zijn HBO geschoold en hebben ervaring in het onderwijs.Ontstaan van Moments4Kids
Marieke Laumans heeft Moments4Kids in 2012 opgericht. Zij is 10 jaar als Montessori leerkracht werkzaam geweest en assessor bij de Hogeschool van Amsterdam. Mede door haar twee jonge dochters is zij geïnspireerd geraakt Moments4kids op te zetten.
In 2014 is Nadya Bos betrokken bij Moments4Kids. Zij heeft een achtergrond in senior management en NLP. Daarnaast heeft ze aan de PABO gestudeerd. Hier werd snel duidelijk dat haar passie ligt bij het jonge kind. In samenwerking met Marieke heeft zij het VVE PeuterPlus programma van Moments4kids ontworpen en is zij PeuterPlus docent op de kinderdagverblijven.
In 2016 heeft Nadya het bedrijf volledig overgenomen van Marieke. Moments4Kids maakt Nadya’s persoonlijke missie werkelijkheid: om direct bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en in te spelen op hun behoefte vanuit speelse creativiteit.
Moments4Kids staat voor kwaliteit, plezier, flexibiliteit en originaliteit. Een kleinschalige en daardoor persoonlijke organisatie die inspirerende en onvergetelijke momenten voor kinderen creëert.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Creatieve docent Dorrith over de reacties van de kinderen op haar lessen:

* Nou ja, bij de Witte Vlinder werd er altijd gejuicht als ik binnen kwam. Dat vond ik wel erg leuk:)

en:

* Wat ik wel bijzonder vond was dat sommige kindjes vertelden dat ze thuis geen klei hadden en het zelf klei (brooddeeg) maken daarom erg leuk vonden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Contact: moments4kids.nl/contact/

maandag 13 juni 2016

De Duurzame Ontdekbus

Duurzaamheid en techniek, thema's die belangrijk zijn in een tijd waarin het klimaat verandert, het milieu bescherming nodig heeft én we graag een leefbare wereld aan onze kinderen door willen geven. Dus hoe vroeger je kinderen hiermee kennis laat maken hoe beter! Bovendien zijn het hele leuke thema's om mee bezig te zijn, vooral als je kijkt hoe de Duurzame Ontdekbus dat doet.

De Duurzame Ontdekbus
Een bus die rijdt op groen gas. Een bus waarvan de elektriciteit wordt opgewekt door een zonnepaneel. Een bus vol duurzame snufjes voor nieuwsgierige kinderen van 3 tot 16 jaar. Speciaal vor kinderen die het leuk vinden om zelf dingen te ontdekken en te maken, proefjes te doen of aan de slag te gaan met techniek.


Stichting Doezo?!
De Duurzame Ontdekbus is ontwikkeld door Stichting Doezo?! en rijdt al enkele jaren langs scholen, buitenschoolse opvang en evenementen. Sinds februari van dit jaar is de bus een zelfstandige mobiele vleugel van Stichting Doezo?!In en rond de bus kan je met zo'n 40 proefjes en experimenten ontdekken dat eigenlijk iedereen best veel kan doen om er voor te zorgen dat de wereld in de toekomst net zo prettig leefbaar blijft als nu. Misschien vind jij dat ook belangrijk? Daarnaast is proefjes doen over wetenschap, techniek en duurzaamheid natuurlijk ook gewoon leuk!

Voor wie is de Duurzame Ontdekbus?
De Ontdekbus kan langskomen op school bij alle groepen van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
Of op locatie bij de buitenschoolse opvang voor de allerjongsten, 4-5 jaar, de middengroep, 6-7 jaar en de 8 plus groep, zelfs bij de peuters...
Ook kan je de bus tegenkomen op festivals en evenementen.


De Duurzame Ontdekbus rijdt door heel Nederland. Zie je hem staan, ga dan vooral even kijken!
vrijdag 10 juni 2016

Blog kinderopvang-amsterdam

Hier kun je blogs vinden over onder andere: 
 • kinderopvang
 • kinderopvangorganisaties
 • opvoeding
 • educatie 
 • kinderen
 • spelen
 • activiteiten met kinderen, enz.
Ook in de schijnwerpers?
Heb je een tip of onderwerp, waarvan je vindt dat we er aandacht aan zouden moeten geven, of werk je in een organisatie of bedrijf dat je onder de aandacht wilt brengen van onze bezoekers en dat past bij bovenstaande onderwerpen?
Voor 90,- excl. BTW kunnen we een blog plaatsen. Stuur dan eerst een mailtje om je aan te melden naar info@kinderopvang-amsterdam.nl. We bekijken of het of het onderwerp in aanmerking komt voor een blog en laten je z.s.m. weten wat je eventueel aan moet leveren.
We hopen van je te horen!